REALIAZACE ANHYDRITOVÉ PODLAHY

 

Realizace anhydritových podlah provádíme tzv. mokrou cestou. K namíchání anhydritu dojde na betonárně a hotovou směs na stavbu přiveze autodomíchávač. Na stavbě se přistaví malé čerpadlo s vlastním pohonem a přečerpá obsah mixu na určené místo. Poté se provede znivelování anhydritu a je hotovo. Kvalitní, pevná podlaha za jeden den...

 

Před vylitím anhydritové podlahy

Specializujeme se na provádění litých anhydritových podlah na již připravený podlad. Zákazníkům tak umožňujeme ušetřit tím, že si neklademe podmínky kdo musí připravovat podklad. To sice od nás vyžaduje pečlivou kontrolu objetku před samotným vylíváním anhydritové podlahy, ale díky dlouholeté praxi už víme, kde máme jaké chyby hledat a kontrola, popř. menší opravy chyb je možné provádět v den realizace lití.

Při přípravě povrchu pro anhydritovou podlahu se zaměřte zejména na:

 

  • minimální výšku anhydritu. Podklady nebývají rovné a tak je nutné najít nejvyšší bod a z něho vycházet.
  • Separační vrstva. Pozor na vzduchové mezery ve spoji s obvodovou dilatací. Také spoje musí být kvalitní a doporučujeme dělat přesah min. 10 cm při spojování. Separační vrstva by měla být rovná, bez přehybů, které by snižovaly výšku anhydritové podlahy.
  • Obvodová dilatace. Tady pozor na fixaci. Pokud není obvodová dilatace přiražená tepelnou izolací, jako například u podlahového vytápění na systémové nopové desce, doporučujeme provádět montáž pomocí pobíjecího kladiva

Realizační den ukládání anhydritové podlahy pak vypadá následovně.

V ranních hodinách se dostavíme na smluvené místo. Před objednáním anhydritu dojte ještě k detailnímu zaměření stavby pro určení spotřeby anhydritu. Poté dojde k objednání přesného množství anhydritu na základě našeho zaměření. Mezi tím, než na stavbu dorazí mix s čerpadlem na anhydrit, můžeme čas zužitkovat tím, že na stavbě opravujeme menší nedodělky, kterých si při zaměření všimneme. Po příjezdu mixu už jen natáhneme hadice a jde se na to... Žádný zbylý anhydrit nikde kolem stavby nelijeme jak to je často k vidění. Proč? Žádný není. A čerpadlo vymýváme zásadně do autodomíchávače. Žádný nepořádek tak po nás nezůstává! Anhydritové podlahy provádíme také v husté bytové zástavbě!

Při jakých teplotách je možné anhydritovou podlahu realizovat?

Teplota vně prostor, kde se plánuje uložení potěru, by měla být mezi + 5C + 30 C. Nižší teploty zpomalují proces tuhnutí a vysoké zase mohou zapříčinit rychlé vyschnutí a tím i popraskání anhydritové podlahy a to i přesto, že na poškození vlivem rychlého vyschnutí je anhydritové pojivo mnohem méně náchylnější než cementové. V praxi tedy bereme ohled na to, aby v zimě nedošlo k přemrznutí anhydritu a v létě k jeho rychlému vyschnutí. Pokud realizujeme anhydritové podlahy při teplotách na +28 C, je nutné dokonalé uzavření stavby v prvních 48 hodinách od uložení anhydritového litého potěru.

Anhydrit realizujeme tzv. mokrou cestou, jak už jsme se zmínili. To nám dovoluje v zimním období realizovat anhydritové podlahy až do venkovní teploty - 5C. K výrobě anhydritu se použije teplá voda. Tím, že nejsme závislí na vodě v místě stavby, můžeme realizovat anhydritové podlahy bez větších problémů i v zimě.


www.cukrarna-kvetiny.cz