VYSYCHÁNÍ ANHYDRITOVÉ PODLAHY

Anhydritové podlahy jsou oproti cementovým podlahám vytvrzeny velice rychle. Po několika dnech od uložení anhydritové podlahy je možné začít anhydrit intenzivně vysoušet, po týdnu od uložení anhydritu je také možné spustit podlahové vytápění. Anhydritové podlahy je tak možné, vzhledem k objemu vody při relizaci, vysušit daleko rychleji než podlahy betonové, které jsou choulostivé na rychlé odpaření vody i několik týdnů.. 

 

 

Maximální množství vody ve vzduchu podle teplotyAnhydritové podlahy - jak vysoušet efektivně a rychle.

Pokud chcete, aby anhydritová podlaha byla co nejdříve připravena na pokládku pochozí vrstvy, je nejdříve nutné anhydritovou podlahu vysušit na minimálně maximálně povolený obsah zbytkové vlhkosti. Maximální povolený obsah se mění podle typu pokládky nášlapné vrtsvy a podle přítomnosti podlahového topení. viz. tabulka

Efektivita vysoušení anhydritové podlahy se bude odvíjet od zvoleného způsobu s ohledem na roční dobu. Pokud např. zvolíte vysoušeče v horkých letních dnech a nebo budete stavbu vysoušet v zimě jen větráním, anhydritová podlaha bude vysychat pomalu, stejně jako jakákoliv konstrukce. Existují tři efektivní způsoby vysoušení anhydritové podlahy, ale každý způsob potřebuje pro své fungování specifické podmínky.

Způsoby vysoušení anhydritové podlahy

  • přirozené vysoušení založené na principu cirkluace vzduchu
  • vysoušení pomocí odvlhčovačů
  • vysoušení pomocí vytápění stavby

 

Vysoušení anhydritové podlahy - možnosti

Nejefektivnější způsob vysoušení je vhodné zvolit podle teplot. Při vyšších teplotách, cca nad 25°C, je efektivní nechat stavbu vysychat přirozeně, je k tomu ale nutná neustálá výměna vzuchu. Protože rozdíly teplot venku i uvnitř jsou minimální, nevyplatí se nárazové větrání, jako je tomu u vysoušení anhydritové podlahy vytápěním stavby. Cirkulaci vzduchu nejlépe zajístíte plně otevřenými okny, přivřená okna, tzv. ventilačky, proces cirkulace vzduchu brzdí a tím i samotné vysoušení anhydritové podlahy a ostatních částí konstukce, viz tabulka

 

Poloha oken Výměna vzduchu /hod
Okna zavřená, dveře zavřené 0 až 0,5
Okna přivřená, rolety spuštěné 0,3 až 1,5
Okna přivřená, žádné rolety 0,8 až 4,0
Okna na půl otevřená 5 až 10
Okna zcela otevřená 9 až 15
Okna a dveře zcela otevřené (leží naproti sobě) asi 40

 

Při teplotách od cca 10°C do 25°C jsou efektivní vysoušeče vzduchu. Rozsah teplot je závislý na efektivitě -výkonu vysoušecího zařízení. Vysoušeče vzduchu využívají ke svému fungování proces kondenzace. Nasátý vzduch se uvnitř zařízení zchladí pod hodnotu rosného bodu a uvolněnou vlhkost zařízení zachytí.

Při nižších teplotách je vysoce efektivní způsob vysoušení vytápění stavby, např. po týdnu od uložení anhydritové podlahy je možné spustit podlahové vytápění. Vysušení anhydritové podlahy může být za těchto podmínek velice rychlé. Jak postupovat? Stavbu je nutné nejdříve co nejvíc vytopit - vyhřát. Zvýší se tak kapacita vzduchu pojmout vodu. Poté se stavba krátce, ale intenzivně vyvětrá. Tento proces se opakuje několikrát denně.

 

Obecné informace

Efektivita vysoušení anhydritové podlahy, ale i jiných konstrukcí, je závislá na možnosti vzduchu pojmout vodu. V tabulce 45jsou uvedeny dvě hodnoty. V prvním sloupci je teplota vzduchu a v druhém maximální množství vody (g/m3) ve vzduchu (100%) na 1m3. Ukážeme si jednoduchý příklad na teplotách 10 a 20°C.

Pokud máme vzduch o teplotě 10°C a relativní vlhkost je 100%, ohřátím vzduchu na 20°C se zvýší kapacita vzduchu pojmout vodu, a to o cca 7,5 gramu (83%!) na m3. A naopak. Pokud máme vzduch o teplotě 20°C a realitvní vlhkost je 100%, ochlazením vzduchu na 10°C se sníží kapacita vzduchu pojmout vodu a ta se musí uvolnit - zkondezuje. Tento proces využívají vysoušeče vzduchu.


www.cukrarna-kvetiny.cz